AM kategória:

„AM” kategóriás tanfolyamra az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül külön jogszabályban meghatározott életkort (14 év) betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, továbbá büntetőjogi felelőssége tudatában aláírásával igazolja, hogy a bejegyzett adatok valódiak, amit a képző szerv köteles ellenőrizni, és a képzéshez előírtan írni, olvasni tud. Fiatalkorú (kiskorú) jelentkező esetén a szerződést a fiatalkorú (kiskorú) szülője, illetve törvényes képviselője is aláírja. Nem magyar állampolgár esetén legalább féléves érvényes tartózkodási engedéllyel, illetve állandó, bejelentett lakcímmel kell rendelkeznie. A magyar nyelvet nem beszélő külföldi állampolgárságú személy vizsgára jelentkezésekor nyilatkoznia kell, hogy milyen nyelven kíván vizsgázni, és ezt a jelentkezési lapon rögzíteni kell.


T-Reál Autósiskola Impresszum