B kategória:

„B” kategóriás tanfolyamra az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül külön jogszabályban meghatározott életkort (17 év) betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, továbbá büntetőjogi felelőssége tudatában aláírásával igazolja, hogy a bejegyzett adatok valódiak, amit a képző szerv köteles ellenőrizni. A vezetői engedély megszerzéséhez szükséges az alapfokú végzettség, melynek meglétéről a járművezető jelölt a jelentkezési lapon nyilatkozik, ezt követően a vizsgaigazolás kiállításáig igazolni kell azt hitelt érdemlő módon. Az elméleti oktatás utolsó előadási időpontjára a jelentkezőnek érvényes orvosi alkalmassági vizsgálattal kell rendelkeznie. Amennyiben a tanuló rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, abban az esetben a vezetői engedély másolata is szükséges. Nem magyar állampolgár esetén legalább féléves érvényes tartózkodási engedéllyel, illetve állandó, bejelentett lakcímmel kell rendelkeznie. A magyar nyelvet nem beszélő külföldi állampolgárságú személy vizsgára jelentkezésekor nyilatkoznia kell, hogy milyen nyelven kíván vizsgázni, és ezt a jelentkezési lapon rögzíteni kell. Fiatalkorú jelentkező esetén a szerződést a fiatalkorú szülője, illetve törvényes képviselője is aláírja.


T-Reál Autósiskola Impresszum